Daruvar događanja

Siječanj

Hotelske muke
Film

Hotelske muke

Utorak 20:00 (23 Siječanj)
Pučko Otvoreno Učilište Daruvar, Daruvar

Veljača

Stilske vježbe
Film

Stilske vježbe

Utorak 19:30 (06 Veljača)
Pučko Otvoreno Učilište Daruvar, Daruvar