Rijeka događanja / Konferencija

Srijeda

NLP Krug promjena - radionice za osobni razvoj
Konferencija

NLP Krug promjena - radionice za osobni razvoj

Srijeda 18:00 (21 Ožujak)
MOTIVA, Rijeka