Rijeka događanja / Lekcija

Rujan

Tečaj: Medical Flossing Rijeka
Lekcija

Tečaj: Medical Flossing Rijeka

Nedjelja 09:00 (03 Rujan)
Ortospina - centar za fizioterapiju, Rijeka