Rijeka događanja / Kazalište

Siječanj

Ukrađena ličnos' - HIT predstava
Kazalište

Ukrađena ličnos' - HIT predstava

Srijeda 20:00 (31 Siječanj)
Hrvatski kulturni dom na Susaku, Rijeka