Split događanja / Zajednica

Travanj

Sail Croatia Navigator Cruise 28th April
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 28th April

Subota 10:30 (28 Travanj)
Sail Croatia, Split

Svibanj

Sail Croatia Navigator Cruise 5th May
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 5th May

Subota 10:30 (05 Svibanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 19th May
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 19th May

Subota 10:30 (19 Svibanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 26th May
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 26th May

Subota 10:30 (26 Svibanj)
Sail Croatia, Split

Srpanj

Sail Croatia Navigator Cruise 4th July
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 4th July

Srijeda 10:30 (04 Srpanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 11th July
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 11th July

Srijeda 10:30 (11 Srpanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 14th July
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 14th July

Subota 10:30 (14 Srpanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 18th July
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 18th July

Srijeda 10:30 (18 Srpanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 21st July
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 21st July

Subota 10:30 (21 Srpanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 28th July
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 28th July

Subota 10:30 (28 Srpanj)
Sail Croatia, Split

Kolovoz

Sail Croatia Navigator Cruise 1st August
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 1st August

Srijeda 10:30 (01 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 4th August
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 4th August

Subota 10:30 (04 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 8th August
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 8th August

Srijeda 10:30 (08 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 11th August
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 11th August

Subota 10:30 (11 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 15th August
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 15th August

Srijeda 10:30 (15 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 22nd August
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 22nd August

Srijeda 10:30 (22 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 29th August
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 29th August

Srijeda 10:30 (29 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Rujan

Sail Croatia Navigator Cruise 5th September
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 5th September

Srijeda 10:30 (05 Rujan)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 8th September
Zajednica

Sail Croatia Navigator Cruise 8th September

Subota 10:30 (08 Rujan)
Sail Croatia, Split