Aporije psihe: međunarodni transdisciplinarni simpozij

Aporije psihe: međunarodni transdisciplinarni simpozij


Kada?

Počinje: Četvrtak 17:00 (23 Studeni)
Završava: Subota 20:30 (25 Studeni)

Gdje?

FFZG
Ivana Lučića 3, Zagreb
Umjetnost

Opis

Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, u suradnji s Hrvatskim bioetičkim društvom, udrugom »Ludruga« i projektom »Zoom na psihu« studenata psihologije FFZG-a, organizira međunarodni transdisciplinarni simpozij »Bioetika i aporije psihe«, s namjerom da to postane redovito godišnje okupljanje znanstvenika i entuzijasta koji gaje interes za teme vezane uz psihu i mentalno zdravlje.

U duhu integrativne bioetike, smisao je i cilj simpozija pluriperspektivno i interdisciplinarno povezati što više raznovrsnih korpusa znanja i iskustva – u rasponu od filozofije, sociologije, antropologije i psihologije, preko kognitivne znanosti, neuroznanosti i psihijatrijske medicinske prakse, do različitih kulturnih perspektiva – u svrhu rasvjetljavanja poteškoća i aporija psihe te dolaženja do konkretnih rješenja.

Na globalnoj i lokalnoj razini prisutna je zabrinjavajuća ekstremna stigmatizacija osoba s psihičkim patnjama i izazovima s promijenjenim stanjima svijesti, kao i deficit interdisciplinarnog dijaloga o temi psihe u kontekstu psihijatrije i psihoterapije, što za posljedicu ima nedostatno artikuliranu definiranost fenomena psihe i poremećaja u konstelaciji, s jedne strane, odnosa uma i tijela, a s druge strane, konteksta povijesti i kulture. Neki od istaknutijih problema su tabuiziranje psihičkih patnika, ali i prakse institucionalne psihijatrije, prekomjerno propisivanje psihofarmaka i nedostatak rasprave o njihovim nuspojavama, manjak integracije perspektiva koje mogu pridonijeti psihičkom zdravlju, deficit javne rasprave o psihi i mentalnom zdravlju u vidu radionica, tribina i simpozija, ekonomska nepristupačnost psihoterapije, izostanak umjetničkih i drugih kulturnih perspektiva pri liječenju psihe te nedostatna edukacija i odgoj djece i mladih o navedenim problemima.

Stoga je, osim prijedloga konkretnih rješenja, nakana simpozija nadvladati aktualnu situaciju deficita javnih rasprava o temi psihičkog i mentalnog zdravlja.

* . *

Radni program simpozija:

Četvrtak, 23. 11. 2017. / Thursday, November 23, 2017

Mjesto / Location
Dvorana »Fritz Jahr«, Centar za integrativnu bioetiku, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb / “Fritz Jahr” Conference hall, Centre for Integrative Bioethics, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb

17.00–17.30 Otvaranje simpozija / Opening ceremony

17.30–18.00 Vlatka Ročić Petak (Hrvatska/Croatia): Stigma iz perspektive 'stručnjaka po iskustvu' / Stigma from the Perspective of ‘Expert by Experience’
18.00–18.30 Adi Hasanbašić (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina): Akter u svijetu strukture: Zašto je važan osobni narativ profesionalca u polju metalnog zdravlja / Agent in the World of Structure: The Importance of the Personal Narrative of Professional in the Field of Mental Health
18.30–18.45 Rasprava / Discussion

18.45–19.00 Pauza / Break

19.00–19.30 Theodor Itten (Švicarska/Switzerland): Nova politika iskustva i stare ‘nove ideje’ R. D. Lainga / The New Politics of Experience and R. D. Laing's Old ‘New Ideas’
19.30–20.00 Rasprava / Discussion

20.00–21.30 Cocktail i zakuska / Cocktail and snack

* . *

Petak, 24. 11. 2017. / Friday, November 24, 2017

Mjesto / Location
Dvorana »Fritz Jahr«, Centar za integrativnu bioetiku, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb / “Fritz Jahr” Conference hall, Centre for Integrative Bioethics, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb

9.45–10.00 Otvaranje drugog dana / Opening ceremony of the second day

10.00–10.15 Ljiljana Mendi Marinac (Hrvatska/Croatia): Utjecaj međuljudskih odnosa na zdravlje i Gestalt psihoterapija kao pomoć / Influence of Interpersonal Relationships on Health and Gestalt Psychotherapy as an Aid
10.15–10.30 Goran Sunajko (Hrvatska/Croatia): Čuvajmo se normalnih / Beware of the Normal Ones
10.30–10.45 Marko Tokić (Hrvatska/Croatia): Unutrašnji konflikti / Inner Conflicts
10.45–11.00 Rasprava / Discussion

11.00–11.15 Pauza / Break

11.15–11.30 Lana Jurčec (Hrvatska/Croatia): Pozitivna psihologija u obrazovanju: izazovi, mogućnosti i prijetnje / Positive Psychology in Education: Challenges, Opportunities, and Threats
11.30–11.45 Marijana Kletečki Radović; Martina Šušnjara (Hrvatska/Croatia): Uloga i značaj socijalnog rada u osnaživanju osoba s psihosocijalnim teškoćama / The Role and Significance of Social Work in Empowering Persons with Psycho-social Issues
11.45–12.00 Igor Salopek (Hrvatska/Croatia): Izazovi u implementaciji modela psihijatrije u zajednici / Challenges in the Implementation of Community Psychiatry Models
12.00–12.15 Rasprava / Discussion

12.15–12.30 Pauza / Break

12.30–12.45 Julija Erhardt (Hrvatska/Croatia): Od terapije do poboljšavanja / From Therapy to Enhancement
12.45–13.00 Marko Glogoški (Hrvatska/Croatia): Osobnost kod životinja / Animal Personality
13.00–13.15 Lovre Čulina (Hrvatska/Croatia): Bio-evolucijski procesi kognitivnog razvoja korvida i utjecaj dostupnosti resursa / Bio-evolutionary Processes in Cognitive Development of Corvids and the Influence of Resource Accessibility
13.15–13.30 Rasprava / Discussion

13.30–14.45 Pauza za ručak / Lunch break

15.00–15.15 Nataša Jokić-Begić (Hrvatska/Croatia): Od prilagodbe do psihičkih poremećaja i natrag / From Adjustment to Psychic Disorders and Around
15.15–15.30 Maja Vejić (Hrvatska/Croatia): Subjekt i disocijativni poremećaji identiteta / Subject and the Dissociative Identity Disorders
15.30–15.45 Stanislav Matačić (Hrvatska/Croatia): Povijest psihoanalize u Hrvatskoj / The History of Psychoanalysis in Croatia
15.45–16.00 Matija Mato Škerbić (Hrvatska/Croatia): Psiha i sport: alijenacija kao egzistencijalno pitanje / Psyche and Sport: Alienation as an Existential Question
16.00–16.15 Rasprava / Discussion

16.15–16.30 Pauza / Break

16.30–16.45 Skype razgovor s Danielom Macklerom (Sjedinjene Američke Države) / Skype Dialogue with Daniel Mackler (United States of America)
16.45–17.00 Skype razgovor s Willom Hallom (Sjedinjene Američke Države) / Skype Dialogue with Will Hall (United States of America)

17.00–17.15 Pauza / Break
17.15–17.45 Vesna Šendula Jengić (Hrvatska/Croatia): Terapijski vrtovi — na putu k dobrobiti duše i tijela / Therapy Gardens: On the Path Towards the Well-being of the Soul and Body
17.45–18.15 Irena Bakić (Hrvatska/Croatia): Negiranje psihijatrije kao poveznica između individualne i društvene promjene — putovanja: Zagreb—Sicilija—Beč / Neglecting Psychiatry as a Link between Individual and Social Change — Traveling: Zagreb—Sicily—Vienna
18.15–18.45 Rasprava / Discussion

18.45–19.00 Pauza / Break

19.00–20.30 Okrugli stol Psihosocijalna podrška u zajednici kao preduvjet za deinstitucionalizaciju psihijatrije; sudjeluju: Adi Hasanbašić, Danijela Štimac, Slađana Štrkalj Ivezić, Igor Salopek, Ksenija Kapelj, Robert Torre / Round table Psychosocial Support in the Community as a Prerequisite for Deinstitutionalization of Psychiatry; contributors: Adi Hasanbašić, Danijela Štimac, Slađana Štrkalj Ivezić, Igor Salopek, Ksenija Kapelj, Robert Torre

* . *

Subota, 25. 11. 2017. / Saturday, November 25, 2017.

Mjesto / Location
Dvorana »D1«, prizemlje, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb / »D1« Study room, ground floor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

9.00–9.15 Otvaranje trećeg dana / Opening ceremony of the third day

9.15–9.30 Damir Hršak (Hrvatska/Croatia): Odnos čistoće materijalnog okoliša i psihičke stabilnosti stanovništva / Relationship between the Purity of the Material Environment and the Mental Stability of Population
9.30–9.45 Buga Bosanac; Petar Gabrić; Iva Kužina; Mija Vandek (Hrvatska/Croatia): Važnost lingvističkih istraživanja leksičko-semantičke obrade u shizofreniji / Importance of Linguistic Research on Lexic and Semantic Processing in Schizophrenia
9.45–10.00 Tamara Drašković (Crna Gora/Montenegro): Mindfulness praksa u nastavi / Practicing Mindfulness in Classroom
10.00–10.15 Nikola Prpić (Hrvatska/Croatia): Default mode network u psihičkim poremećajima i terapijski potencijali / Default Mode Network in Psychic Disorders and Therapy Potentials
10.15–10.30 Rasprava / Discussion

10.30–10.45 Pauza / Break

10.45–11.00 Srećko Gajović (Hrvatska/Croatia): Kroz digitalni svijet u potrazi za mentalnim zdravljem / Through Digital World in Search for Mental Health
11.00–11.15 Vjera Lopina (Hrvatska/Croatia): Forumska grupa podrške / Forum Group Support
11.15–11.30 Luka Perušić (Hrvatska/Croatia): Psihička patnja i računalne igre: integrativnobioetičke dimenzije Senuine priče / Suffering of the Psyche and Computer Games: Integrativo-bioethical dimensions of Senua's story
11.30–11.45 Rasprava / Discussion

11.45–12.00 Pauza / Break

12.00–12.15 Andrej Preglej (Slovenija/Slovenia): Psihoze i uspješnost farmako- i psihoterapije / Psychosis and the Successfulness of Pharmaco- and Psychotherapy
12.15–12.30 Dragutin Vučković (Hrvatska/Croatia): Kompleksi / Complexes
12.30–12.45 Eva D. Bahovec (Slovenija/Slovenia): How Real is Real? / Koliko je realno – zbiljsko?
12.45–13.00 Rasprava / Discussion

13.00–14.30 Pauza za ručak / Lunch break

* . *

SEKCIJA A / SECTION A

Mjesto / Location
Dvorana »D1«, prizemlje, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb / “D1” hall, ground floor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

14.30–14.45 Mišel Androić (Hrvatska/Croa-tia): Kako kultivirati svog unutrašnjeg psihopata i ubijati s osmijehom / How to Cultivate Your Inner Psychopath, and Kill with a Smile
14.45–15.00 Bernard Špoljarić (Hrvatska/Cro-atia): Tragoedia humana / Tragoedia humana
15.00–15.15 Roni Rengel (Hrvatska/Croatia): Mikrozofija i psiha / Microphilosophy and Psyche
15.15–15.30 Rasprava / Discussion

* . *

SEKCIJA B / SECTION B

Mjesto / Location
Dvorana »A111«, prvi kat, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb / »A111« hall, 1st floor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

14.30–15.30 Radionica »Aktivno slušanje i komunikacija« udruge »Ludruga« / Workshop “Active Listening and Communication” by “Ludruga” association

15.30-15.45 Pauza / Break

* . *

Mjesto / Location
Dvorana »A111«, prvi kat, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb / »D1« hall, 1st floor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

15.45–16.45 Radionica »Kontekst« Zlatka Bastašića / Workshop “The Context” by Zlatko Bastašić

16.45–17.00 Pauza / Break

* . *

Mjesto / Location
Dvorana »D7«, prizemlje, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb / »D7« hall, ground floor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

17.00–18.30 Predstava »S druge strane ogledala« udruge »Ludruga«; Otvaranje izložbe fotografija »Zoom na psihu« studenata Odsjeka za psihologiju / Play “From the Other Side of Mirror” by “Ludruga” association; Opening of the Photography Exhibition “Zoom on Psyche” by Students from the Department of Psychology

18.30–19.00 Pauza / Break

19.00–20.30 Okrugli stol »Destigmatizacija«; sudjeluju: Alen Orešković, Hrvoje Handl, Vesna Šendula Jengić, Nataša Jokić Begić, Vlatka Ročić Petak / Round table "Destigmatisation"; contributors: Alen Orešković, Hrvoje Handl, Vesna Šendula Jengić, Nataša Jokić Begić, Vlatka Ročić Petak

20.30 Zatvaranje skupa / Closing of the SymposiumDogađanja u blizini FFZG

Kiril Džajkovski live at Boogaloo Zagreb
Noćni život
250 m »

Kiril Džajkovski live at Boogaloo Zagreb

Petak 21:00 (15 Prosinac)
Boogaloo Zagreb, Zagreb

Arkona - Zagreb / Boogaloo - Khram European Tour Part I.
Muzika
250 m »

Arkona - Zagreb / Boogaloo - Khram European Tour Part I.

Petak 20:00 (02 Veljača)
Boogaloo Zagreb, Zagreb

25.11. Ambasador Winners Party
Noćni život
250 m »

25.11. Ambasador Winners Party

Subota 23:00 (25 Studeni)
Boogaloo Zagreb, Zagreb

F Scope / Dave Clarke (UK) / Boogaloo [08.12.2017]
Ostalo
250 m »

F Scope / Dave Clarke (UK) / Boogaloo [08.12.2017]

Petak 23:00 (08 Prosinac)
Boogaloo Zagreb, Zagreb

DJ Jock at Boogaloo Zagreb [22.12.2017]
Noćni život
250 m »

DJ Jock at Boogaloo Zagreb [22.12.2017]

Petak 23:00 (22 Prosinac)
Boogaloo Zagreb, Zagreb

Dobrotvorni party za Anitu / Boogaloo [30.12.2017]
Noćni život
250 m »

Dobrotvorni party za Anitu / Boogaloo [30.12.2017]

Subota 23:00 (30 Prosinac)
Boogaloo Zagreb, Zagreb

Mr C 30th anniversary at Boogaloo Zagreb [01.12.2017]
Noćni život
250 m »

Mr C 30th anniversary at Boogaloo Zagreb [01.12.2017]

Petak 23:00 (01 Prosinac)
Boogaloo Zagreb, Zagreb

Black Metallica Tribute Band at Boogaloo Zagreb [30.11.2017]
Noćni život
250 m »

Black Metallica Tribute Band at Boogaloo Zagreb [30.11.2017]

Četvrtak 21:00 (30 Studeni)
Boogaloo Zagreb, Zagreb