Dozvola Ljubavi // Permission to Love

Dozvola Ljubavi // Permission to Love


Kada?

Počinje: Petak 18:30 (25 Svibanj)
Završava: Nedjelja 17:30 (27 Svibanj)

Gdje?

Zagreb
, Zagreb
Muzika

Opis

--- please scroll down for English ---

radionica 5Ritmova, razina Ritam Srca
vodi Lucija Ana Glagolić Hora

Kao što na razini Valovi pokrećemo svoje tijelo pronalazeći i iscjeljujući obrasce kretanja i bivanja u kojima smo zapeli prelazeći tako iz sjena otpora, rigidnosti, destrukcije, neprisutnosti na svijetlu stranu prihvaćanja, jasnoće, kreativnosti, lakoće i povezanosti, tako na razin Ritam Srca pokrećemo svoje emocije i obrasce srca u koje smo se zapleli iscjeljujući mjesta na kojima smo ranjeni i dajući ponovno dozvolju vibracijama ljubavi da se oslobode iz priča prošlosti i počnu ponovno izvršavati svoj sveti zadatak. Strahu da nas probudi i osvijesti za opasnosti, ljutnji da nas energizira za potrebno djelovanje i obrani od napada, tuzi da nas omekša, ispere rane i odnese bol, radosti da nas olakša i pokaže nam boje i humor života, te konačno suosjećanju da nas isprazni i poveže sa svime i svima.

Radionica Dozvola ljubavi prilika je da osjetimo i pokrenemo svoje srce baš ovakvo kakvo je - stisnuto, preplavljeno, zatvoreno, ranjeno, snažno, ranjivo, ljubavno, hladno, otvoreno, moćno, sramežljivo, gladno, žestoko... - i damo mu dozvolu da zakuca u svojem ritmu i pokaže nam svoj ples. A zatim da u pokretu, svojim dahom i pažnjom prizovemo i dopustimo Ljubav, čistu i protočnu vibraciju srca, da otopi mjesta na kojima smo se smrznuli, omekša okove kojima smo se zatočili, otpusti talog koji smo skupili i pokaže nam svrhu, moć i ljepotu u različitim svojim oblicima. Ili možda ovog puta samo otvorimo vrata spoznaji da je nešto ili sve od toga moguće :)
O razini ritam srca sa službenih stranica 5Rhyhthms.com:

"STRAH LJUTNJA TUGA RADOST SUOSJEĆANJE

Fokus: sponatno srce
Ishod: Možemo osjetiti kad nam je srce otvoreno, a kad je zatvoreno, kakve to veze ima s ljubavi i koliko nam je svima potrebna i koliko je svi priželjkujemo"
---------------------
PRAKTIKALIJE
---------------------
INFO I PRIJAVE:
info@ritmovi.net
za prijavu svakako ispunite online prijavnicu:
https://goo.gl/forms/vNKnjtLRQjh4ROXu1

LOKACIJA:
U pripremi

RASPORED*: petak 18:30-21h
subota, nedjelja: 11-18h
*moguće manje izmjene u rasporedu bliže datumu

CIJENA: puna cijena** 900kn/120€
cijena za rane prijave 750kn/100€, uz plaćanje depozita do 15.4.2018.
radna cijena 450kn/60€ (ograničen broj mjesta)

nepovratni depozit u iznosu od 250kn/35€ odbija se od ukupnog iznosa za uplatu.

**50% popusta na punu cijenu učiteljima, "spaceholder"-ima i onima koji su na treningu za učitelje.
---------------------
O VODITELJICI
---------------------
Lucija je majka, IT konzultant i akreditirana učiteljica 5Ritmova razina Valovi i Ritam Srca. Različitim plesnim tehnikama počela se baviti još u djetinjstu, a na put duhovnog osvještavanja krenula je kao tinejdžerica. S praksom 5 ritmova se susrela 1999 godine i ujedinila ta dva puta. 2008 godine je kod Gabrielle Roth završila trening za učitelje 5Rtimova, razine Valovi. a 2015 godine i trening za razinu Ritam Srca kod Jonathana Horan-a. Podučava lokalno i internacionalno, istovremeno nastavljajući s osobnom edukacijom sa svjetski priznatim učiteljima različitih metoda svjesnog pokreta i rada na sebi.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
ENGLISH

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
5Rhythms Heartbeat Workshop
led by Lucija Glagolic Hora

In the Waves map we dance to explore and heal the patterns of our movement and ways of being that we’re stuck in, moving through the shadows of resistance, rigidity, destruction, being spaced out and numb into the light of acceptance, clarity, creativity, ease and connection. In the same way dancing the maps of Heartbeat we move our emotions and patterns of the heart we’re tangled in, thus healing the wounded places and giving a permission to vibrations of Love to release the stories of the past, and once again begin performing their sacred tasks. Letting the fear awaken us and bring awareness of danger, the anger to energize us for the necessary action and defend us from attacks, the sadness to soften us, cleanse the wounds and relieve the pain, the joy to uplift us and show us the colours and houmor of life, and finally the compassion to empty us and connect us with everything and everyone.

“Permission to Love” workshop is an opportunity to feel our heart and put it in motion just as it is - constricted, overwhelmed, closed, wounded, strong, vulnerable, loving, cold, open, powerful, shy, hungry, fierce... - and give it a chance to drum in its own beat and dance to that rhythm. And then in movement, with breath and attention invite and allow Love, the pure and free vibration of the heart, to melt the frozen places, soften the chains we locked ourselves in, let go of the residue we keep carrying and show us the purpose, power and beauty in its different shapes. Or maybe this time just opening the doors to the potential of some of those things or all of them being possible :)

About heartbeat map from the official site 5Rhyhtms.com
"FEAR ANGER SADNESS JOY COMPASSION

The Focus: the spontaneous heart.
The Outcome: We can feel when our hearts are open, when they are closed, what all this has to do with love and how badly everybody needs and wants it."

------------------------
PRACTICALITIES
------------------------
BOOKING AND INFO
info@ritmovi.net
to book please fill online application form:
https://goo.gl/forms/vNKnjtLRQjh4ROXu1

LOCATION:
TBD

SCHEDULE*: Friday 6:30-9pm
Saturday and Sunday 11am-6pm
*slight changes possible closer to the date

PRICES: full** 900kn/120€
early booking 750kn/100€ if booked with deposit before April 15th, 2018.
service crew price 450kn/60€ (limited places)

non-refundable deposit of 250kn/35€ will be deduced from the full amount due.

**50% discount from full price for 5R teachers, teachers in training and spaceholders.

----------------------
ABOUT LUCIJA
----------------------
Lucija is a mother, an IT consultant and a 5Rhythms accredited teacher. She started dancing at very early age, and took first steps on the path of spiritual growth as a young teenager. 5 rhythms found a way into her life in 1998 and joined those two paths. In year 2008 she completed the Waves Teacher training Program with Gabrielle Roth, and in 2015 the Heartbeat level with Jonathan Horan. She is teaching locally and internationally. At the same time she continually studies with worldwide known teachers of different movement and personal growth practices.Još događanja u Zagreb

3. međunarodni protest za zatvaranje svih klanica u Zagrebu
Religija

3. međunarodni protest za zatvaranje svih klanica u Zagrebu

Subota 11:00 (26 Svibanj)
Zagreb, Zagreb

3. međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica
Ostalo

3. međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica

Subota 11:00 (26 Svibanj)
Zagreb, Zagreb

Prljavo Kazalište u Zagrebu!
Party

Prljavo Kazalište u Zagrebu!

Četvrtak 21:00 (31 Svibanj)
Zagreb, Zagreb

Croatian Sheepdog World Championship 2018
Sport

Croatian Sheepdog World Championship 2018

Petak 07:00 (23 Studeni)
Zagreb, Zagreb