Kinesio Taping tečaj KT1 i KT2 u Varaždinskim Toplicama

Kinesio Taping tečaj KT1 i KT2 u Varaždinskim Toplicama


Kada?

Počinje: Subota 09:00 (21 Listopad)
Završava: Nedjelja 17:00 (22 Listopad)
Festival

Opis

Edukacija KT1 i KT2 razine.
Predavač: Dalibor Kiseljak, CKTI
Uvjet pohađanja Kinesio Taping edukacije je odgovarajuće predznanje koje se potvrđuje preslikom licence za samostalan rad, diplome (trogodišnji studiji) ili potvrdom o odslušanim i položenim ispitima Anatomija i Fiziologija (petogodišnji i šestogodišnji integrirani studiji).
Cijena tečaja: 2.950,00 kn (u cijenu uključeno: potrošni materijal, promo materijali i ručak).
Uplate se vrše: prema predračunu nakon zahtjeva za prijavom.
Prijave se vrše na mail: vjera.horvatin.brlic@ottobock.hr.
Zadnji datum za prijavu: 15.10.2017.