Rijeka TRAIL 2018

Rijeka TRAIL 2018


Kada?

Počinje: Subota 09:00 (09 Lipanj)
Završava: Subota 19:00 (09 Lipanj)
Sport

Opis

Edition: 2nd / Races: 37K, 27K, 14K / Location: City of Rijeka & Hinterland, Kvarner Region, Croatia / Info & Registration: www.kvarnertrails.com